BHV – bedrijfshulpverlening

De st. Florian groep is uw partner voor het verzorgen van op uw bedrijf toegespitste BHV-opleidingen. Vaak zijn BHV-opleidingen dermate algemeen dat men vaak het gevoel heeft dat maar een klein gedeelte echt zinvol is voor de organisatie. Wij onderscheiden ons door eerst uw bedrijfssituatie in kaart te brengen en op basis daarvan een opleidingsplan samen te stellen, waardoor iedere BHV-opleiding op maat gemaakt is. De kern hierbij wordt gevormd door de werknemer en de potentiele risico’s.

De st. Florian groep biedt alle mogelijke opleidingen en trainingen die nodig zijn op het gebied van bedrijfshulpverlening en veiligheid. In het blokje hiernaast ziet u welke opleidingen wij verzorgen.

Omdat de st. Florian groep totaalaanbieder is, zijn wij in staat om naast de opleidingen ook bijvoorbeeld een ontruimingsplan of een risico-inventarisatie (RI&E) op te stellen. Bovendien kunnen wij alle benodigde materialen leveren en onderhouden.

Certificering doen wij volgens de standaarden van zowel het NIBHV als het NIKTA.